با حکم استاندار یزد:

شهردار اشکذر منصوب شد

شهردار اشکذر منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، دکتر طالبی  استاندار یزد  طی حکمی " احمد علی دهقان منشادی " را به سمت شهردار اشکذر منصوب کرد.

 

در حکم شهردار اشکذر آمده است:

 

بنا به پیشنهاد شماره 485/5/99 مورخ 1/06/99 شورای اسلامی شهر اشکذر و در اجرای تبصره(3) بند (1) ماده (80) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/03/1375 و اصلاحیه مورخ 20/04/1396 به موجب این حکم از تاریخ صدور برای مدت قانونی به سمت شهردار اشکذر منصوب می شوید.

 

انتظار می رود جهت نیل به الگوی ایرانی – اسلامی شهر، همه تلاش خود را در چارچوب سیاست های کلی نظام و بر اساس برنامه ها و راهبردهای مصوب شورا ، مصروف آبادانی آن دیار در حوزه های مختلف عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نمایید.بدیهی است در این مسیر ، جلب مشارکت مردم ، همکاری و تعامل با مسئولان محلی و دستگاه های ذیربط استانی و نیز حفظ و حراست از اموال عمومی، تقویت پاسخگویی و ارتقاء شفافیت در فعالیت های شهرداری مورد تاکید اینجانب می باشد.

 

توفیق جنابعالی را در ایفای مسئولیت های محوله با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی از پروردگار متعال خواهانم.

محمدعلی طالبی