با حکم استاندار یزد:

شهردار اشکذر منصوب شد

شهردار اشکذر منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، استاندار یزد طی حکمی احمدعلی دهقان منشادی را به سمت شهردار اشکذر منصوب کرد.


دکتر مهران فاطمی طی حکمی، احمدعلی دهقان منشادی را بنابر پیشنهاد شورای اسلامی شهر اشکذر، برای مدت قانونی به سمت شهردار اشکذر منصوب کرد.