تعیین محل های ویژه تبلیغات کاندیداهای انتخابات توسط شهرداری اشکذر

تعیین محل های ویژه تبلیغات کاندیداهای انتخابات توسط شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهردار اشکذر از اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص تعیین نقاط برای تبلیغات کاندیداهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سطح شهر اشکذر خبر داد.

 

مهدی جعفری پور گفت: در راستای جلوگیری از بروز چهره نامطلوب شهر در زمان تبلیغات ،محل هایی در نظر گرفته شده و دراین راستا همکاری نامزدها و طرفداران آنها با شهرداری برای حفظ پاکیزگی شهر ضروری است.

 

وی با تاکید بر لزوم رعایت تمام آیین نامه ها،مقررات و ضوابط مربوط به قانون تبلیغات انتخابات اظهار اشت: پرهیز از نصب پوسترهای تبلیغاتی در محل هایی غیر از محل های تعیین شده در حفظ زیبایی بصری شهر و جلوگیری از بر هم خوردن نظم اجتماعی موثر خواهد بود.