تسریع در اتمام پروژه فرهنگسرا شادروان کلانتریان شهرداری اشکذر

تسریع در اتمام پروژه فرهنگسرا شادروان کلانتریان شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهردار اشکذر و خیر فرهنگسرای شادروان کلانتریان شهرداری از نزدیک از روند اجرای پروژه فرهنگسرا بازدید کردند.

 

حمید کلانتریان در جریان این بازدید بر تسریع در اتمام هر چه زودتر این فرهنگسرا با مشارکت شهرداری اشکذر تاکید کرد.

 

شهردار اشکذر ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت خانواده شادروان کلانتریان در احداث این فرهنگسرا ابراز امیداوری کرد تا پایان سال 99 شاهد بهره برداری از این پروژه بزرگ باشیم.