ترغیب و تشویق خیرین جهت تکمیل ساختمان نیمه تمام مرکز فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر

ترغیب و تشویق خیرین جهت تکمیل ساختمان نیمه تمام مرکز فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، "امیر سعید مصباح" مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همراه با "جلال میرجلیلی" رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر با حضور در شهرداری اشکذر با اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری دیدار و گفتگو کرد.

 

لزوم ترغیب و تشویق خیرین جهت تکمیل ساختمان نیمه تمام مرکز فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود که پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.