تجدید آگهی فراخوان بهره برداری از بیلبورد تبلیغاتی و پایه بنر متحرک در سطح شهر اشکذر (مرحله دوم )

تجدید آگهی فراخوان بهره برداری از بیلبورد تبلیغاتی و پایه بنر متحرک در سطح شهر اشکذر (مرحله دوم )

تجدید آگهی فراخوان بهره برداری از بیلبورد تبلیغاتی و پایه بنر متحرک در سطح شهر اشکذر (مرحله دوم )

شهرداری اشکذر در نظر دارد در راستای واگذاری امتیاز بهره برداری و اجاره 8مورد بیلبورد تبلیغاتی و 15 مورد پایه بنر متحرک در سطح شهر اشکذر با مجوز شورای اسلامی شهر اشکذر از طریق برگزاری مزایده به شرکت های تبلیغاتی مجاز و واجد شرایط اقدام کند.

لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های تبلیغاتی دارای تائیدیه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دارای سابقه کار مشابه در رشته مربوط دعوت می شود برای خرید اسناد مزایده  تا تاریخ 96/11/02 به شهرداری اشکذر واقع در خیابان امام خمینی (ره)مراجعه نمایند.