برگزاری دوره آموزشی مدیریت مصرف بهینه آب ویژه کارگران فضای سبز شهرداری اشکذر

برگزاری دوره آموزشی مدیریت مصرف بهینه آب ویژه کارگران فضای سبز شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، با همکاری اداره جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، دوره آموزشی مدیریت مصرف بهینه آب ویژه کارگران فضای سبز شهرداری اشکذر در مسجد مهدیه برگزار شد.

 

در این دوره آموزشی یک روزه کارگران با روش های صرفه جویی در مصرف آب و نهادینه نمودن استفاده صحیح از آبیاری در فضای سبز سطح شهر آشنا شدند.