بازدید شهردار اشکذر از پارک اشکی و روند ارائه خدمات به مسافران نوروزی

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر؛ مهدی جعفری پور، شهردار اشکذر از پارک اشکی و روند ارائه خدمات به مسافران نوروزی بازدید کرد.