بازدید شهردار اشکذر از جشنواره پویای پاتوق روستای شمسی

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر؛ شهردار اشکذر در معیت فرماندار شهرستان و مدیرکل سیاسی وزارت کشور از جشنواره پویای پاتوق روستای شمسی رستاق در شهرستان اشکذر بازدید کرد.