بازدید سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر از پروژه های عمرانی

بازدید سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر از پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، "احمد علی دهقان منشادی" سرپرست شهرداری همراه با اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر از پروژه های عمرانی در حال اجرا شهرداری بازدید کرد.

 

در این بازدید در خصوص اولویت های شهرداری اشکذر در اجرای پروژه های عمرانی بحث و تبادل نظر شد.