سرپرست شهرداری اشکذر خبر داد:

اجرای عملیات آسفالت مسکن مهر اشکذر

اجرای عملیات آسفالت مسکن مهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، سرپرست شهرداری اشکذر از آسفالت معابر مسکن مهر اشکذر خبر داد و گفت: با توجه به درخواست‌های متعدد اهالی این موضوع در شورای اسلامی شهر اشکذر نیز مصوب و آسفالت کوچه‌های مسکن مهر توسط واحد عمران شهرداری انجام گرفت.

 

احمد علی دهقان منشادی افزود:کوچه های مسکن مهر در مساحت 13 هزار متر مربع زیرسازی و مرمت سنگ جدول تعدادی از کوچه ها نیز انجام گرفته و در مساحت 9600 متر مربع با حجم 1137 تن آسفالت شده است.

 

وی هزینه اختصاص داده شده در خصوص اجرای پروژه آسفالت مسکن مهر را بالغ بر 600 میلیون تومان عنوان کرد.

 

سرپرست شهرداری اشکذر اظهار داشت: رفت روب معابر، رنگ آمیزی سنگ جداول و ایجاد فضای ویژه بازی کودکان از جمله اقدامات دیگری خواهد بود که در آینده نزدیک در مسکن مهر اشکذر نیز اجرایی خواهد شد.