شهردار اشکذر خبر داد:

اجرای حکم تخریب حصارکشی بدون مجوز در حریم جاده سنتو

شهردار اشکذر گفت: این تخریب با رای کمیسیون ماده 100 شهرداری، در زمینی به مساحت 750 متر مربع عملیاتی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهردار اشکذر از اجرای حکم تخریب حصارکشی بدون مجوز زمینی در حریم جاده سنتو خبر داد.


مهدی جعفری پور گفت: این عملیات تخریب بر مبنای گزارش تخلفات ساختمانی، همکاری دادستان عمومی و انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی شهرستان به عنوان ضابطین دادگستری و عوامل اجراییات و پلیس ساختمان شهرداری اجرا شد.


وی افزود: این تخریب با رای کمیسیون ماده 100 شهرداری،  در زمینی به مساحت 750 متر مربع عملیاتی شد.


شهردار اشکذر تاکید کرد: با رعایت قانون و مقررات علی الخصوص در امر ساخت و ساز از سوی شهروندان دیگر نیازی به اجرای اینگونه احکام ازسوی شهرداری نیست.