آغاز عملیات جدول گذاری میدان دفاع مقدس

آغاز عملیات جدول گذاری میدان دفاع مقدس