درباره اشکذر

اشكذر در گذر تاریخ

 
شهري كه اكنون در مركز ايران به نام اشكذر، چون نگيني درخشان خود نمايي مي كند، سرزميني ديرپاي ويكي از كهن ترين شهرهاي استان يزد است كه در فاصله 12 كيلومتري شهر يزد ودر حاشيه محور اصلي يزد-تهران در شمال غربي يزد قرار گرفته و در اكثر كتابهايي كه در مورد يزد نگارش شده نامي از اشكذر در آنها موجود است و به عنوان يك بلوك معتبر با قدمت بيش از 2000سال كه نهفته در ريگزار است ياد شده. اشكذر از آبادي ها ي باستاني وبسيار قديمي است و آثاري در دست است كه مشخص مي نمايد جاي معتبر و بزرگي بوده و آثار باستاني آن غالباً در اثر قهر طبيعت به زير ريگ پنهان شده كه نمونه بارز آن مسجد جامع اشكذر مي باشد. به گواه اسناد و مدارك تاريخي و بر اساس شواهد موجود، پيدايش و تكوين حيات اجتماعي در اشكذر به گذشته باستاني به ويژه عصر اشكانيان باز مي گردد. احمدبن حسن بن علي كاتب يزدي،مولف كتاب تاريخ يزد مي نويسد: در زمان اشكانيان ،اشك بن زال (اشكين زال) كه از ملوك الطوايف بوده ،اشكذر را بنا نهاده است. بر اساس اسناد و مدارك موجود آنجا كه سخن از پيشينه اداري اشكذر به ميان ني ايد مي توان چنين بيان كرد كه حدود سال 1312 شمسي بخشداري اشكذر تاسيس شده و كليه روستاهاي حد فاصل دروازه قرآن تا ابتداي شهرستان ميبد را شامل مي شده و در سال 1343 به عنوان نقطه شهري شناخته شده و در همان سال شهرداري اشكذر شروع به كار كرد. در سال 1376 بخش اشكذر به شهرستان ارتقاء يافته است . مساحت حوزه شهري اشكذر 5/18 كيلومتر بوده و جمعيت آن بر اساس سر شماري سال 1390 بالغ بر 20000 نفر است. ارتفاع شهراشكذر از سطح دريا 1165 متر مي باشد. وجود دهها اثر معتبر تاريخي و ظهور و درخشش مشاهير علم و ادب در خطه اشكذر،تجلي ديرينگي و عمق ريشه هاي فرهنگي و مدني اين منطقه در تاريخ ايران زمين مي باشد كه نمونه اي از آنها به شرح زير مي باشد:
1- آسياب آبي اشكذر(بزرگترین آسیاب آبی جهان)
2- آب انبار ميرزاابوالهادي
3- مجموعه تاريخي باغ وزير
4- مسجد جامع فيروزآباد
5- قلعه تاريخي
6- مسجد حاجي رجبعلي
7- اسفنجريه (اسفنجرد)
8-مسجد ريگ (دارالشفاء )رضوان شهر
9-سرو کهنسال2000ساله
10-مجموعه حسینیه سفید توده
11-حمام تاریخی(موزه مردم شناسی)
12-خانه تاریخی خوانین زاده(ساختمان میراث فرهنگی)
13-خانه تاریخی ابراهیمی(مرکز صنایع دستی)
14-خانه تاریخی ندافیون
15-آب انبار دوشیر
16-آب انبار هفت بادگیری عصراباد
17-مسجد جامع امام حسن
18-محوطه تاریخی اطراف مسجد جامع که در حال حاضر قسمتی از آن توسط میراث فرهنگی از زیر ریگزار بیرون آمده است.

شايان ذكر است اين شهر در طول هشت سال دفاع مقدس 100 شهيد بزرگوار را تقديم انقلاب اسلامي ايران نموده است.