90درصد آب فضای سبز شهراشکذر از آب شرب جداسازی شده است

90درصد آب فضای سبز شهراشکذر از آب شرب جداسازی شده است


شهرداراشکذر:

 

سلمانی با بیان این خبر افزود تاکنون 20 هزار متر  احداث شبکه که شامل آسفالت شکافی ، گود برداری ، لوله گذاری ولکه گیری آسفالت می باشد انجام شده است

وی اعتبار این پروژه را در حدود 5 میلیارد ریال عنوان کرد

شهرداراشکذر در پایان فعالیت در حوزه فضای سبز شهراشکذر را تشریح کرد که اجرای گل کاری وچمن کاری میادین مسجد جامع ، انقلاب ، زرین شهر ،مهر وکاشت درخت وایجاد سیستم قطره ای را از دیگر اقدامات صورت گرفته  این شهرداری را برشمرد