4طرح عمران شهري در اشكذر به بهره برداري رسيد

4طرح عمران شهري در اشكذر به بهره برداري رسيد


4طرح عمران شهري در اشكذر به بهره برداري رسيد

4 طرح عمران شهري در اشكذر يزد  با اعتبار بالغ بر 5 ميليارد و 587 ميليون ريال بهره برداري رسيد. اين طرح شامل ميدان شهدا؛ميدان انقلاب؛بلوار شهدا و تكميل بلوار صاحب الزمان مي باشد.

شهردار اشكذر آقاي زارع پور افزود :با 76 هزار و 516 متر مكعب خاكبرداري ،27هزار و 810 متر مكعب زيرسازي، 7075 متر اجرا و نصب سنگ جدول و 4690 تن آسفالت پس از دو ماه فعاليت كارشناسان و نيروهاي شهرداري اين پروژه ها به بهره برداري رسيده است.

وي هدف از اجراي اين طرحها را تسهيل عبور و مرور اهالي رستاق به اشكذر ،كاهش تصادفات و توسعه و بهبود شهري عنوان كرد. اشكذر با 20 هزار نفر جمعيت در 20 كيلومتري شهر يزد واقع شده است.