یوم الله 13 آبان در اشکذر به روایت تصویر

یوم الله 13 آبان در اشکذر به روایت تصویر


یوم الله 13 آبان در اشکذر به روایت تصویر

یوم الله 13 آبان در اشکذر به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، مردم ولایتمدار و همیشه درصحنه شهرستان اشکذر با حضور گسترده در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی خشم و انزجار خود را از شیطان بزرگ و ایادی آن به نمایش گذاشتند.