گزارش تصویری از عملیات اجرای رفوژ میانی خیابان امام خمینی اشکذر

گزارش تصویری از عملیات اجرای رفوژ میانی خیابان امام خمینی اشکذر


گزارش تصویری از عملیات اجرای رفوژ میانی خیابان امام خمینی اشکذر

گزارش تصویری از عملیات اجرای رفوژ میانی خیابان امام خمینی اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، عملیات رفوژ میانی خیابان امام خمینی اشکذر با استناد به مصوبه شورای ترافیک شهرستان  در حال اجرا می باشد.