گاشت گل و نهال در میادین شهربه مناسبت بهار

گاشت گل و نهال در میادین شهربه مناسبت بهار


گاشت گل و نهال در میادین شهربه مناسبت بهار

مهندس احمد دهقان مدیرواحدفضای سبز شهرداری اشکذرتشریح کرد معابر و میادین شهر اشکذر به مناسبت سال نو وفرارسیدن بهار کاشت می شود