کاهش 97 درصدی حق بیمه صدور پروانه ساختمانی

کاهش 97 درصدی حق بیمه صدور پروانه ساختمانی


کاهش 97 درصدی حق بیمه صدور پروانه ساختمانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر مهدی جعفری پور " شهردار اشکذر" از کاهش 97 درصدی حق بیمه صدور پروانه ساخت و ساز خبر داد