کاهش 97 درصدی حق بیمه صدور پروانه ساختمانی

کاهش 97 درصدی حق بیمه صدور پروانه ساختمانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر مهدی جعفری پور " شهردار اشکذر" از کاهش 97 درصدی حق بیمه صدور پروانه ساخت و ساز خبر داد