کاشت بیش از 35000 نهال کاج خاف در کمپ قدس شهرداری اشکذر

کاشت بیش از 35000 نهال کاج خاف در کمپ قدس شهرداری اشکذر


کاشت بیش از 35000 نهال کاج خاف در کمپ قدس شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر ؛ درهفته درختکاری بیش از 35000 نهال کاج خاف در کمپ قدس شهرداری اشکذر ، کاشت شد.