چشم انداز آينده و برنامه هاي بلند مدت شهرداري اشكذر:

چشم انداز آينده و برنامه هاي بلند مدت شهرداري اشكذر:


چشم انداز آينده و برنامه هاي بلند مدت شهرداري اشكذر:

سيماي حقيقي هر شهر هنگامي شكل مي گيرد كه جايگاه شهرداري در بين مردم و وظايف شهروندان به وضوح معلوم گردد. چرا كه خرد جمعي در سايه تعامل، تبر مي تواند باب گفتگو را ترويج ،اشكالات را مرتفع ،مساعدت را افزون،دوستي ها را معمول و پله هاي ترقي را مشهود نمايد.

شهر اشكذر به لحاظ منابع درآمد زايي وجاذبه هاي گردشگري نيازمند حركتهاي اصولي از طرف مسئولان زيربط و توجه خاص شهروندان علي الخصوص سرمايه گذاران است تا بر شكوفايي شهر افزون گردد و از سوي ديگر مديريت و كادر اجرايي شهرداري مي بايست با اشرافيت و مراحل قانوني و شناخت توانمندي شهر در تحكيم نيازهاي شهروندان با رعايت اولويت بندي امورات اقدام نمايد.

امروز شهرداري صرفاً عهده دار فعاليتهاي خدماتي نيست بلكه بايد داراي طرح توسعه ي مدون و برنامه ريزي شده  باشد كه طي آن كليه اقدامات قابل عرضه ي شهري به صورت نظام مند و هدف دار با جهت رو به جلو رقم بخورد لذا در كنار فعاليتهاي ريز و درشت روزمره يكي از اقدامات اساسي كه شهرداري آن را دنبال مي نمايد طرح توسعه ي شهر با افقي حداقل بيست ساله است و اين امر مستلزم كالبد شكافي دقيق فعاليتهاي موجود شهري و پي ريزي طرح مدون اقدامات آينده به تفكيك هريك از بخش هاي شهري و استقرار و مكان يابي آنهاست به نحوي كه در راستاي محدوده ي فعاليتهاي اين شهرستان قرار گيرد.

در همين راستا احداث پارك بزرگ شهر با وسعتي بالغ بر 200 هزار متر مربع و احداث پيست سواركاري بين المللي در اين شهر و توسعه ي شهرك صنعتي نيكو و احيا و مرمت آثار تاريخي ،آينده ي روشن را با درآمدزايي مستمر براي اين منطقه و استان يزد رقم خواهد زد.

طرح جداسازي آب خام (فضاي سبز) از آب شرب ،طرح تفكيك از مبدا،جمع آوري،حمل و دفن بهداشتي پسماندهاي شهر اشكذر‌،طرح احيا و مرمت بزرگترين آسياب آبي،طرح خيابان شهيد كلانتري ،احداث معدن شن وماسه و اجراي پروژه ي ميادين ورودي شهر،بلوار اشكذر-رستاق و بلوار داشگاه از جمله طرح ها و پروژه هاي در دست اقدام اين شهرداري است كه انتظار مي رود با اجرا و تكميل آنها گامي موثر در توسعه و بهبود وضعيت رفاه شهري اين منطقه برداشته شود.