چاپ کتاب مروری بر رفتارهای پسندیده و اصول شهروندی توسط شهرداری اشکذر

چاپ کتاب مروری بر رفتارهای پسندیده و اصول شهروندی توسط شهرداری اشکذر


چاپ کتاب مروری بر رفتارهای پسندیده و اصول شهروندی توسط شهرداری اشکذر

چاپ کتاب مروری بر رفتارهای پسندیده و اصول شهروندی توسط شهرداری اشکذر

شهردار اشکذر  از چاپ کتاب مروری بر  رفتارهای پسندیده و  اصول شهروندی در این شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر ،مهدی جعفری پور با بیان این مطلب  اظهار داشت: تقویت بعد اجتماعی نسل آینده از طریق آموزش اصول شهرنشینی و شهروندی به نونهالان، کودکان و نوجوانان و انتقال دانش، مهارت‌ها و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی به اقشار مختلف جامعه به ویژه کودکان‌ از جمله مهمترین اهداف کیفی در برنامه‌های آموزش شهروندی است که در این کتاب به  آن اشاره شده است.

وی افزود: یکی از تازه‌ترین مفاهیمی که امروزه در مباحث مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته و می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل متنوع و پیچیده شهرها باشد، موضوع مشارکت شهروندان در تدبیر امور شهرها یا مدیریت  مشارکتی است.این مقام مسئول آشنایی شهروندان با مسائل مربوط به شرایط زندگی و دغدغه‌های اجتماع محل زیست آن‌ها، آشنایی شهروندان با مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی آن‌ها در قبال شهر و محل زندگی خود  را از موضوعات مهم این کتاب دانست و افزود: برای بهره‌برداری‌های فرهنگی و اجتماعی‌ این کتاب در اختیار همه اقشار شهروندان دیار مهربانی اشکذر  قرار خواهد گرفت.گفتنی است  کتاب مروری بر  رفتارهای پسندیده و اصول شهروندی توسط واحد روابط عمومی  شهرداری اشکذر در هزار جلد تهیه و چاپ شده است که شامل  موضوعات آشنایی شهروندان با مسائل مربوط به شرایط زندگی و دغدغه‌های اجتماع محل زیست آن‌ها، آشنایی شهروندان با مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی آن‌ها در قبال شهر و محل زندگی خودو همچنین  آموزش اصول شهرنشینی و شهروندی به نونهالان، کودکان و نوجوانان و انتقال دانش، مهارت‌ها و ارزش‌های اخلاقی و اجتماع وده ها موضوع اجتماعی و فرهنگی است.