پیشرفت 30درصدی احداث کمربندی شهراشکذر

پیشرفت 30درصدی احداث کمربندی شهراشکذر


پیگیری احداث کمربندی اشکذر

سلمانی در حاشیه بازدید روز یکشنبه 7/8/91 در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اشکذر تشریح کرد احداث کمربندی اشکذر تاکنون بیش از 30رصد پیشرفت فیزیکی داشته است . وی اعتبار اولیه را براساس فهرست بهای سال 87 بالغ بر 35 میلیارد ریال عنوان کرد .سلمانی در ادامه افزود بیش از یک میلیون متر مکعب حجم عملیات خاک برداری وقریب به 200هزار مترمکعب حجم زیر سازی براورد شده است وی طول پروژه را 7کیلومتر عنوان کرد واعلام کرد اعتبار آن را از محل در امد شهرداری هزیه می شود شهرداراشکذر در پایان افزود احداث این کمربندی باعث کم شدن بارترافیکی خیابان امام خمینی وخیابان طالقانی دانست وعنوان کرد بااحداث این مسیر تقاطعبلوارصاحب الزمان (عج) به بلوار دانشگاه اشکذر متصل خواهد شد