پیام شهرداربه مناسبت روزمعلم

پیام شهرداربه مناسبت روزمعلم


پیام شهرداربه مناسبت روزمعلم

بی تردید هر جا سخن از تعلیم و تعلم و اهمیت آن در کشف و بروز و پرورش استعدادهای نهفته بشری به میان می آید، هر آینه نام «معلم» به عنوان هادی، عامل و نظم دهنده پروسه علم آموزی و عالم پروری و نقطه ثقل آموزش و پرورش پیش از هر کس و عامل دیگری خودنمایی می کند، موجودی که امام راحل (ره) یا ظرافت و نکته سنجی و نکته سنجی تمام شغل ایشان را در برابر با شغل انبیا دانسته اند. 12 اردیبهشت سالروز شهادت استاد فرهیخته حوزه و دانشگاه شهید مطهری بزرگ معلم انقلاب شکوهمند اسلامی است و چه زیبا این روز به عنوان روز بزرگداشت معلم نامگذاری شده است. اینجانی ضمن گرامیداشت یاد خاطره استاد شهید مرتضی مطهری ، بر خود وظیفه می دانم فرا رسیدن روز معلم را به تمامی فرهیختگان و معلمان استان که با پرورش فرزندان ما، پایه های ساخته شدن ایرانی آباد و سرافراز را بنا می نهند تبریک گفته توفیقات روزافزون آنان را از درگاه خداوند علیم مسئلت نمایم .