پارک بزرگ شهر اشکذر تا پایان سال 93 به بهره برداری می رسد

پارک بزرگ شهر اشکذر تا پایان سال 93 به بهره برداری می رسد


شهردار اشکذر

 

"سلمانی" با اعلام این خبر افزود به منظور توسعه فضای سبز شهری ساخت این پارک در زمینی به مساحت 22 هکتار و با اعتبار اولیه 600 ملیون ریال از محل اعتبارات استانی و 4میلیارد ریال از سوی خیر اشکذری آغاز شده است . وی اعتبار لازم جهت تکمیل این پروژه را 30 میلیارد ریال عنوان کرد و در خصوص بهره برداری از پارک بزرگ شهر اشکذر تا پایان سال 93 در صورت تامین اعتبار قول مساعد داد.ایشان در پایان فضاهای پیش بینی شده در پارک را شامل نمازخانه ، سالن کنفرانس ، دریاچه مصنوعی ، فضای سبز؟، فضاهای ورزشی ، ساختمان مدیریت و واحدهای تجاری عنوان کردند.