واحد خدمات شهری

واحد خدمات شهری


واحد خدمات شهری

                                                                                                                                                                                                 


 محسن دیوبند اشکذری (خدمات شهری)

   تشكيل جلسات اتلاف سگهاي ولگرد و اتلاف 45 قلاده سگ ولگرددر سال 86

 • تشكيل جلسات كميته اتلاف سگهاي ولگرد و اتلاف 200قلاده سگ ولگرددرسال 87 

  نصب 100عدد سطل زباله فايبرگلاس در سطح شهر با اعتبار 000/000/100ريال در سال 86 

  نصب 50عدد سطل زباله فايبر گلاس در سطح شهر با اعتبار 50000000ريال در سال 87

  پيگيري تهيه طرح تفكيك زباله از مبدا و جمع آوري و حمل زباله

  تعمير15مورد از ماشين آلات حمل زباله

  تعمير20مورد چرخ حمل زباله

  جمع آوري سد معبر از خيابان هاي سطح شهر

 • جمع آوري زباله هاي سطح شهر روزانه حدود 20تن بصورت يك در ميان از درب منازل
 • جمع آوري زباله هاي روستاهاي حسن آباد،حسين آباد وشهرك صنعتي نيكو
 • نظافت خيابانهاي سطح شهر وجمع آوري سدمعبر وصدور 200فقره اخطار به عوامل سدمعبر