همایش پیاده روی مرکز اموزشی جامع سالمندان موسسه خیریه حضرت زهرا (س)در بوستان بانوان اشکذر

همایش پیاده روی مرکز اموزشی جامع سالمندان موسسه خیریه حضرت زهرا (س)در بوستان بانوان اشکذر


همایش پیاده روی مرکز اموزشی جامع سالمندان موسسه خیریه حضرت زهرا (س)در بوستان بانوان اشکذر

همایش پیاده روی مرکز اموزشی جامع سالمندان موسسه خیریه حضرت زهرا (س)در بوستان بانوان اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، به مناسبت روز جهانی سالمندان همایش پیاده روی مرکز آموزشی جامع سالمندان موسسه خیریه حضرت زهرا(س) در بوستان بانوان اشکذر برگزار شد.