نصب 5 ایستگاه اتوبوس در سطح شهر توسط شهرداری اشکذر

نصب 5 ایستگاه اتوبوس در سطح شهر توسط شهرداری اشکذر


نصب 5 ایستگاه اتوبوس در سطح شهر توسط شهرداری اشکذر

نصب 5 ایستگاه اتوبوس در سطح شهر توسط شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی ، شهردار اشکذر از نصب 5 ایستگاه اتوبوس درخیابان های شهید پورحسینی، شهید داداشپور، شهید صدوقی و بلوار مهدیه اشکذر خبر داد.

 

مهدی جعفری پور گفت:  نصب ایستگاههای اتوبوس در راستای تامین رفاه حال شهروندان و ارائه خدمات بهتر به آنها انجام شده است.

 

شهردار اشکذر تاکید کرد: با توجه به اینکه در نوروز کلیه ایستگاههای سطح شهر پاکسازی شده است از کلیه شهروندان درخواست می شود از نصب هر گونه اطلاعیه و پوستر بر روی ایستگاهها خود داری نمایند و در صورت مشاهده با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.