نشست مشترک شهردار و نظام مهندسی شهرستان اشکذر

نشست مشترک شهردار و نظام مهندسی شهرستان اشکذر


نشست مشترک شهردار و نظام مهندسی شهرستان اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، در نشست دهقان منشادی شهرداری، پیشداد عضو شورای اسلامی شهر و کارشناسان اداری، حقوقی و فنی و شهرسازی شهرداری اشکذر و رئیس و کارشناسان نظام مهندسی شهرستان و استان در خصوص روند اجرایی شدن و برون سپاری خدمات قابل واگذاری شهرداری در دفاتر پیشخوان دولت  بحث و تبادل نظر شد.