نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری اشکذر برگزار شد

نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری اشکذر برگزار شد


نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری اشکذر برگزار شد

نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری اشکذر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری، نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری اشکذر با حضور شاه حسینی فرماندار،جعفری پور شهردار و اعضای این ستاد در محل سالن کوثر فرمانداری برگزار شد.

تحلیل و بررسی طرح بهسازی و نوسازی محدوده ها و محلات با هدف بازآفرینی شهری از موارد مطرح شده در این نشست بود که اعضا پیرامون آن به  بحث و گفتگو پرداختند.