مهلت دریافت پیشنهادات مزایده قطعات شهرک صنعتی نیکو اشکذر تمدیدشد

مهلت دریافت پیشنهادات مزایده قطعات شهرک صنعتی نیکو اشکذر تمدیدشد


مهلت دریافت پیشنهادات مزایده قطعات شهرک صنعتی نیکو اشکذر تمدیدشد

بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر با توجه به اینکه پایان مهلت تحویل برگ پیشنهاد قیمت مزایده قطعات شهرک صنعتی نیکو اشکذر مورخ چهاردهم این ماه اعلام شده بود ، این مهلت تا پایان وقت اداری روز شانزدهم این ماه تمدید شد. لذا متقاضیان می توانند ضمن واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهادات خود را تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند./