معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد از پروژه های عمرانی شهرداری اشکذر بازدید کرد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد از پروژه های عمرانی شهرداری اشکذر بازدید کرد


معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد از پروژه های عمرانی شهرداری اشکذر بازدید کرد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد از پروژه های عمرانی شهرداری اشکذر بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر  آقای مهندس سیدرضاسیدحسینی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد و همراهان از پروژه های عمرانی شهر اشکذر بازدید کردند

در بازدیدی که روز گذشته انجام شد آقای مهندس سیدرضا سیدحسینی پیشرفت پروژه های عمرانی شهرداری اشکذر را رضایت بخش عنوان کرد و افزود روند آماده سازی پارک بزرگ شهر اشکذر که در چند ماه گذشته  انجام شده است بسیار خوب و برای من غیرمنتظره بوده است.  وی  درخواست اطلاع رسانی بیشتر درخصوص اقدامات انجام شده در این پارک شد. معاون عمرانی استاندار افزود امکانات و تاسیسات استفاده شده در پارک که توسط کانال انسان رو ایجاد شده است را منحصر به فرد و امکاناتی که پیش بینی شده است را بسیار خوب و رضایت بخش  عنوان کرد. گفتنی است که دراین بازدید فرماندار شهرستان اشکذر،شهردارشهراشکذر، بخشدار مرکزی شهرستان اشکذر،رئیس شورای اسلامی شهرستان اشکذر،رئیس شورای اسلامی شهراشکذر و حجه الاسلام شیخ فضل الله ذاکری وی را همراهی می کردند از زحمات مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر اشکذر جهت ساخت این پارک تشکر کردند  و تعامل بین شهرداری و شورای اسلامی شهر اشکذر را بسیار خوب توصیف کرد.درپایان وی از چند پروژه دیگر شهرداری اشکذر نیز بازدید کرد