معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان از پروژه ها و طرح های عمرانی شهرداری بازدید کرد

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان از پروژه ها و طرح های عمرانی شهرداری بازدید کرد


معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان از پروژه ها و طرح های عمرانی شهرداری بازدید کرد

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان از پروژه ها و طرح های عمرانی شهرداری بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر آقای مهندس جعفریان معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد به همراه کارشناسان از پروژه ها و طرح های عمرانی شهر اشکذر بازدید کردند . دراین بازدید که در روز شنبه مورخ 10/12/93 انجام شد شهرداراشکذر و اعضای شورای شهرنیز حضور داشتند و  از نزدیک از روند اجرایی پروژه های مصوب عمرانی و طرح های در دست اقدام بازدید شد. مهندس جعفریان در این بازدید ضمن خرسندی روند و توسعه فعالیت ها و طرح های عمرانی شهرداری اشکذر را رضایت بخش قلمداد کرد. گفتنی است که  از پروژه های عمرانی پارک بزرگ شهر، بلوار شهدای حکیم آباد، بلوار ابن سینا، تقاطع ادامه خیابان شهید صدوقی بازدید شد.