مشکلات دانشگاه علم وهنر اشکذر بررسی شد.

مشکلات دانشگاه علم وهنر اشکذر بررسی شد.


با حضور دکتر جوکار

 

پس اپس از تلاوت آیاتی از قرآن ، آقای کاظمی رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر ضمن خیر مقدم به حاضرین به بیان اهم مشکلات دانشگاه از جمله وضعیت رشته های آموزشی ، ساختمان جدید وبدهی مالیاتی پرداخت .در ادامه آقای دکتر اسعدی معاون آموزشی دانشگاه علم وهنر استان یزد به مقایسه و تشریح مسائل ومشکلات دانشگاه پرداخت وتوضیحات لازم را ارائه نمود. در ادامه امام جمعه اشکذرضمن اظهار گله مندی از مسائل موجود ، خواستار رفع مشکلات موجود ونگرانی مسئولین وخیرین شد . سپس آقای دکترجوکار نماینده مردم یزد واشکذر در مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری ورسیدگی جدی به مشکلات دانشگاه علم وهنر اشکذر شد ومقرر شد در خصوص توسعه وتصویب رشته های این دانشگاه در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد از سوی مسئولین استان برنامه ریزی وپیگیری شود.

همچنین مقرر شد طی جلسه ای با حضور آقای دکتر جوکار ومسئول سازمان امور مالیاتی استان ، موضوع بدهی مالیاتی دانشگاه بررسی وحل شود .

از دیگرمصوبات این جلسه ، انتقال مجدد وتوسعه رشته مدیریت جهانگردی در مقطع کارشناسی ارشد از شعبه یزد به شعبه اشکذربود.

همچنین مقرر شد با مساعدت مسئولین استان وشهرستان ، ساختمان جدید دانشگاه علم وهنر اشکذر در ترم بهمن سالجاری بهره برداری شود.