مشارکت شهرداری اشکذر در طرح های حوزه میراث فرهنگی شهرستان

مشارکت شهرداری اشکذر در طرح های حوزه میراث فرهنگی شهرستان


مشارکت شهرداری اشکذر در طرح های حوزه میراث فرهنگی شهرستان

مشارکت شهرداری اشکذر در طرح های حوزه میراث فرهنگی شهرستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، فرماندار و شهردار اشکذر با مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان دیدار نمودند.

 

رفع مسائل و مشکلات حوزه میراث فرهنگی ، اختصاص اعتبار بیشتر جهت مرمت و بهسازی آثار تاریخی و لزوم مشارکت شهرداری اشکذر در طرح های حوزه میراث فرهنگی شهرستان از جمله مهمترین محورهایی بود که در این نشست در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد.