مسئولین شهرستان از پروژه های عمرانی شهراشکذر بازدیدکردند

مسئولین شهرستان از پروژه های عمرانی شهراشکذر بازدیدکردند


بازدید عمرانی

دراین بازدید امام جمعه اشکذر ضمن ابراز خرسندی ازروند صعودی درعمران شهراشکذربرادامه این روند تاکید کرد.
شهرداراشکذرنیز درخصوص اهم پروژه های این شهرگفت:پروژه پارک بزرگ شهراشکذردرزمینی به مساحت ۲۲هکتاردرحال اجراست که فازاول آن تااردیبهشت ماه سال آینده به مرحله بهره برداری می رسد.
سلمانی هزینه اجرای این طرح را۵میلیارد ریال عنوان کرد که ۹۰۰میلیون ریال ازاعتبارات استانی ومابقی ازاعتبارات شهرداری تامین بودجه می گردد.
احداث کمربندی شهراشکذرازدیگر طرح های دردست اقدام است که باطول ۷کیلومتروعرض ۴۵مترتاکنون ۵میلیارد ریال هزینه دربرداشته وبرای تکمیل آن ۴۵میلیارد ریال دیگر اعتبارلازم است.
وی هم چنین از آغاز طرح عملیات اجرایی بلوار شهید دهقانی خبرداد وگفت باساخت این بلوار،بلوار ۴۵متری رضوانشهر به میدان بسیج اشکذرمتصل خواهد شد.
احداث میدان ورودی فیروز آباد اشکذرازمصوبات سفر مقام معظم رهبری ازدیگر پروژه هایی دردست اقدام شهرداری اشکذراست که برای تکمیل آن ۹میلیارد اعتبارلازم است.
خیابان آیت ا…فیروزابادی باطول ۸۰۰متروعرض ۱۶مترکه تاپایان سال آینده بااعتباری بالغ بر ۶میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.
سلمانی هم چنین ازبهره برداری خیابان امام حسن مجتبی(ع)اشکذرحدفاصل بلوارمهدیه وخیابان بسیج دردهه مبارکه فجرخبرداد.