متن متحرك خبري

متن متحرك خبري


متن متحرك خبري

ا                   نشست شهردار با اعضاي شوراي شهر در خصوص تسريع در آماده سازي شهرك صنعتي اشكذر                               بازديد شهردار از پروژه خيابان امام حسن (ع)                                 افتتاح مجتمع خدماتي بين راهي اشكذر          بهسازي فاز دوم پياده رو بلوار مهديه                  احداث خيابان سعدي رضوانشهر                     رئيس شوراي شهر اشكذر: ساخت پارك بزرگ شهراشكذر بطور جدي بايد پيگيري شود                   آزادسازي تقاطع خيابان شهيد صدوقي             احمدفرهمند زاده عضوشوراي شهراشكذر: كمبود المان شهري در ميادين شهر اشكذر احساس مي شود                  كمربندي شهراشكذر تاكنون با بيش از 50 درصدپيشرفت فيزيكي همچنان در حال احداث                تصويب اجراي احداث فاز سوم بلوار دانشگاه