فراخوان عمومی واگذاری دو دستگاه کانکس در پارک بزرگ شهر اشکذر

فراخوان عمومی واگذاری دو دستگاه کانکس در پارک بزرگ شهر اشکذر


فراخوان عمومی واگذاری دو دستگاه کانکس در پارک بزرگ شهر اشکذر

فراخوان عمومی واگذاری دو دستگاه کانکس در پارک بزرگ شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی ، شهرداری اشکذر در نظر دارد جهت ارائه خدمات مطلوب و مناسب به همشهریان عزیز نسبت به اجاره محل بهره برداری دو دستگاه کانکس (1-فروش بستنی 2-فروش لبنیات)واقع در پارک بزرگ شهر با شرایط ویژه اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیانی که قصد شرکت در این فراخوان را دارند دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ 04/12/ 95  به واحد کار پرداز این شهرداری جهت دریافت اسناد مربوطه مراجعت نمایند.