عملیات اجرایی آسفالت میدان صاحب الزمان (عج) حجت آباد+تصاویر

عملیات اجرایی آسفالت میدان صاحب الزمان (عج) حجت آباد+تصاویر