شهردار اشکذر مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کرد

شهردار اشکذر مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کرد


شهردار اشکذر مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کرد

شهردار اشکذر مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کرد

شهردار اشکذر مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر شهرداراشکذر از مردم برای حضور حداکثری و گسترده در انتخابات دعوت کرد.

مهدی جعفری پور اشکذری شهردار اشکذر گفت: شرکت در انتخابات سهیم شدن در یک حماسه بزرگ است که با حضور اقشار مختلف مردمی شکل میگیرد و در دفتر تاریخ ماندگار میشود.حضور مردم در انتخابات را برای اقتدار بیشتر نظام لازم و ضروری دانست و اظهار داشت: در حالی که بسیاری از کشورها با تبلیغات خود سعی در کمرنگ جلوه دادن انتخابات در ایران هستند اراده و عزم ملی مردم اتفاق خوشایند دیگری را رقم میزند که باعث سربلندی نظام میشود.اینجانب از کلیه اقشار مردم شهر انقلابی، شهید پرور و همیشه در صحنه اشکذر توابع و کلیه محلات شهری جهت حضور گرم و پرشور در انتخابات دعوت بعمل آورده و باری دیگر خاطره ای خوش را برای  نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری مقام عظمای ولایت حضرت آیت ا.. خامنه ای (مد) را  به یادگار گذاریم .