شهردار اشکذر رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان شد

شهردار اشکذر رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان شد


شهردار اشکذر رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، رئیس هئیت ورزش های همگانی استان با صدور حکمی شهردار اشکذر را به عنوان رئیس هیئت ورزش های همگانی در شهرستان اشکذر منصوب کرد.

 

این مراسم با حضور امیر عظیم صحت مند رئیس هیئت ورزش های همگانی استان و کشفی رئیس اداره ورزش ، جوانان شهرستان اشکذر و دهقان منشادی شهردار اشکذردر اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

 

رئیس جدید هیئت ورزش های همگانی شهرستان اشکذر برگزاری همایشات ورزشی عمومی  و فراگیر در سطح شهرستان را از اهم وظایف این هیئت ورزشی عنوان کرد.

 

دهقان منشادی با بیان اینکه هیئت ورزش های همگانی وظیفه گسترش و تقویت ورزش همگانی در بین اقشار مختلف جامعه را بر عهده دارد گفت:تقویت این هیئت ورزشی موجب افزایش نشاط در سطح جامعه می شود.