شهرداری اشکذر به درج هفت ارتقا یافت

شهرداری اشکذر به درج هفت ارتقا یافت


شهرداری اشکذر به درج هفت ارتقا یافت

شهرداری اشکذر به درج هفت ارتقا یافت

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، پس از 15 سال درجه شهرداری اشکذر با حکم وزیر کشور از درجه شش به درجه هفت ارتقا یافت.

 

در حکم وزیر کشور آمده است:

جناب آقای طالبی

سرپرست محترم استانداری یزد

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره 33699 مورخ 97/05/29 آن استانداری مبنی بر ارتقا درجه شهرداری اشکذر و به استناد تبصره 3 ماده یک آیین نامه حقوقی و مزایای شهرداران مصوب 1370/04/01 هیئت وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس شیوه نامه و عوامل ناظر بر درجه بندی شهرداری ها که طی نامه شماره 3479 مورخ 94/01/19 به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور رسیده است، درجه شهرداری اشکذر، هفت(7) اعلام می گردد.مقتضی است مراتب به شهرداری مذکور ابلاغ تا از تاریخ این نامه ملاک عمل قانونی قرار گیرد.

 

                                                                                                     عبدالرضارحمانی فضلی

                                                                                                            وزیر کشور