شروع به کار احداث بلوار ابن سینا اشکذر

شروع به کار احداث بلوار ابن سینا اشکذر


شهردار اشکذر خبر داد:

سلمانی بیان کرد با احداث بلوار ابن سینا ، جاده سنتوبه خیابان آیت ا.. فیروزآبادی وخیابان شهیدصدوقی و آن طرف به بلوار سرو اتصال خواهد شد .وی افزود با احداث این بلوار مشکل ترافیک وتردد خیابان امام خمینی (ره) تسهیل یافته وشاهد رونق بلواراحداثی وبلوار سرو خواهیم شد.شهرداراشکذر اعتیاراولیه این پروژه را هفت میلیاردو پانصدمیلیون ریال اعلام کرد وافزود عملیات اجرایی احداث این بلوار شروع شده است.سلمانی در ادامه تشریح کرد طول این بلوار1100متربا عرض 32 متر که شامل دوباند 10متری آسفالته (رفت وبرگشت) می باشد.ایشان نیز عنوان کرد بلوارابن سینا در حدود 15 هزارمترمربع آزادسازی و11 هزارمترمکعب خاک برداری ، 10هزارمترمکعب زیرسازی و6500مترجدول گذاری و20 هزارمتر مربع آسفالت برآورد شده است.سلمانی درپایان افزود عملیات نقشه برداری این بلوار به پایان رسیده وقسمتی از مسیر تسطیح و در حال زیرسازی می باشد که متعاقباً مراحل کار به اطلاع شهروندان محترم شهراشکذر خواهد رسید.