سخن رئيس شورا

سخن رئيس شورا


سخن رئيس شورا

سخن رئيس شوراي شهر:              

 با حمد و سپاس خداوند متعال و درود و سلام بر انبياء و اولياء خداوند و آرزوي توفيق و و سلامتي براي تمام خدمتگزاران به اسلام و مسلمين به ويژه رهبر معظم انقلاب و دولت خدمتگزار.خدا را شاكريم كه با راي مردم توفيق خدمتگزاري به ما عطا فرمود  از آن قادر متعال در انجام وظايفي كه بر دوشمان قرار داد استعداد وياري طلبيم.

اهم برنامه هاي شوراي شهر اشكذر در دور سوم به لطف خداوند وياري وحمايت مردم به شرح زير مي باشد:

  • تقويت شهرداري به لحاظ نيروي كارشناسي ومتخصص وافزايش امكانات ،ماشين آلات ودرآمد و در نتيجه بالا بردن خدمات شهري ،زيبا سازي وكارهاي عمراني
  • پيگيري اجراي پروژه هاي مصوب بر اساس اولويت كارشناسي شده
  • پيگيري مصوب نمودن پيشنهادات طرح هادي
  • بررسي وپيگيري مصوب نمودن پيشنهادات مردمي در امور عمراني
  • هماهنگي هر چه بيشتر با مسئولين محترم شهرستان براي پيشبرد كارهاي زيربنايي،صنعتي ،فرهنگي،ورزشي و اجتماعي و ايمان داريم كه انجام اين امور جز با همكاري ومساعدت مردم بخصوص نخبگان و دلسوزان شهر، حمايت مسئولين و زحمات شبانه روزي كاركنان خدوم و زحمتكش شهرداري به ويژه شهردار محترم ميسر نخواهد بود.

ومن الله التوفيق

محمدعلی دلشب

رئیس شورای شهر اشکذر