ساماندهی ورودی های شهرک صنعتی نیکو اشکذر

ساماندهی ورودی های شهرک صنعتی نیکو اشکذر


ساماندهی ورودی های شهرک صنعتی نیکو اشکذر

ساماندهی و مسدود کردن ورودی های شهرک صنعتی نیکو اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، مهدی جعفری پوراز ساماندهی ورودی های شهرک صنعتی نیکواشکذر خبر داد و گفت: با توجه به اینکه شهرک صنعتی نیکو راههای متعددی برای ورود و خروج دارد ،مسدود کردن راههای فرعی این شهرک انجام گرفت تا کنترل بیشتری نسبت به این منطقه صنعتی صورت گیرد.

شهردار اشکذر توانمندسازی این منطقه صنعتی  برای توسعه همه جانبه را از اولویت های این شهرداری برشمرد و خاطر نشان کرد:در سند چشم انداز شهرستان این شهرک باید به قطب صنعتی استان تبدیل شود و تمام تلاش ما در این راستاست که متناسب با نیازهای استان نسبت به استقرار شرکت ها و واحدهای تولیدی در آن اقدام شود.

وی به برنامه های آتی شهرداری اشکذر برای این منطقه اشاره و افزود: با توجه به عزم مدیران رده بالای استان بر حمایت از تولیدات داخلی تمام تلاش ما در این راستا است تا با عملیاتی کردن برنامه های خود برای این منطقه صنعتی نظیر تسطیح و زیرسازی بلوارها،ساماندهی فضای سبز،نصب تابلوههای راهنمایی و انتظامی و انشعاب آب و گازرسانی  بستررا برای واحد های تولیدی فراهم نماییم تا مسیر خود را پیدا کنند و به تولید مولد برسند.