راه انداری پارک بادی ترامپولین و پیست موتورکراس کودکان در پارک بزرگ شهر اشکذر + تصاویر

راه انداری پارک بادی ترامپولین و پیست موتورکراس کودکان در پارک بزرگ شهر اشکذر + تصاویر


راه انداری پارک بادی ترامپولین و پیست موتورکراس کودکان در پارک بزرگ شهر اشکذر + تصاویر

راه انداری پارک بادی ترامپولین و پیست موتورکراس کودکان در پارک بزرگ شهر اشکذر + تصاویر

به گزارش روابط عمومی ؛ شهردار اشکذر از راه اندازی وسایل بازی شامل پارک بادی، ترامپولین و پیست موتورکراس ویژه کودکان در پارک بزرگ شهر اشکذر خبر داد وگفت: با همکاری بخش خصوصی و در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در کودکان و به منظور توسعه وبهبود فضا های عمومی جهت تفریح و بازی کودکان ، شهرداری اشکذر  نسبت به کامل نمودن ست بازی در پارک بزرگ شهر اقدام نموده است.