راهپیمایی 22 بهمن 92 از نگاه دوربین روابط عمومی شهرداری اشکذر

گزارش تصویری