راهپیمایی 22 بهمن 92 از نگاه دوربین روابط عمومی شهرداری اشکذر

راهپیمایی 22 بهمن 92 از نگاه دوربین روابط عمومی شهرداری اشکذر


گزارش تصویری