دیدار شهردار اشکذر با معاون سازمان ملی بازآفرینی شهری کشور

دیدار شهردار اشکذر با معاون سازمان ملی بازآفرینی شهری کشور


دیدار شهردار اشکذر با معاون سازمان ملی بازآفرینی شهری کشور

دیدار شهردار اشکذر با معاون سازمان ملی بازآفرینی شهری کشور

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، در دومین روز از ماموریت تهران شهردار اشکذر به همراه فرماندار ورئیس اداره و راه و شهرسازی شهرستان اشکذر با معاون سازمان ملی بازآفرینی شهری کشور دیدار کردند.