دیدار شهردار اشکذر با مسئولین وزارت راه و شهرسازی

دیدار شهردار اشکذر با مسئولین وزارت راه و شهرسازی


دیدار شهردار اشکذر با مسئولین وزارت راه و شهرسازی

دیدار شهردار اشکذر با مسئولین وزارت راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، محمدعلی شاه حسینی فرماندار به همراه جعفری پور شهردار و زارع زاده رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اشکذر جهت پیگیری مسائل مرتبط با زمین شهری و بازآفرینی با مسئولین وزارت راه و شهرسازی دیدار کردند.